Telefon   +48 693 152 088

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

mask

Certyfikaty dla rejestratorów temperatur

certyfikat

W trosce o najwyższą jakość i rzetelność świadczonych usług wszelkie badania przeprowadzane w naszym serwisie potwierdzane są stosownymi certyfikatami dla rejestratorów temperatur. Certyfikaty zgodności wystawiane są również po zakończeniu testów szczelności. Certyfikaty to dokumenty potwierdzające, że dane urządzenie spełnia wymogi norm i przepisów dotyczących pomiaru temperatury. Rejestratory temperatur są wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu, jednak szczególnie istotne są w transporcie żywności oraz leków, gdzie utrzymanie odpowiednich warunków termicznych jest kluczowe dla zachowania właściwości produktów. Certyfikaty są wystawiane na podstawie badań kalibracyjnych. Mają one określony czas ważności, po którym należy ponownie przeprowadzić kalibrację urządzeń. Częstotliwość przeprowadzenia kalibracji określają przepisy.

 

Na czym polega badanie rejestratorów temperatur?

Badanie rejestratorów temperatur ma na celu sprawdzenie ich dokładności oraz niezawodności w zakresie pomiaru temperatury. Podczas badania porównuje się wyniki pomiarów wykonanych przez rejestrator temperatur z wynikami uzyskanymi przy użyciu wzorcowego termometru o znanej dokładności. W ten sposób można ocenić, czy urządzenie mierzy temperaturę z odpowiednią precyzją. Kolejnym etapem badania jest sprawdzenie stabilności pomiarów w czasie. Rejestratory temperatur muszą utrzymywać stałą precyzję pomiaru przez określony czas, aby móc zagwarantować niezawodność wyników. W tym celu urządzenie jest poddawane testom w różnych warunkach termicznych oraz wilgotnościowych, co pozwala na ocenę jego odporności na zmieniające się warunki środowiskowe. Ponadto podczas badania kontroluje się również funkcjonowanie systemu alarmów oraz zgodność oprogramowania z normami prawnymi.

 

Z czego mogą wynikać błędy w rejestrowaniu temperatury?

Nieprawidłowe działanie rejestratora temperatury może być spowodowane różnymi czynnikami. Przede wszystkim może wynikać z uszkodzeń mechanicznych czy elektronicznych, które zaburzają pomiary. W niektórych przypadkach błędy są także spowodowane przez niewłaściwy montaż rejestratorów temperatur lub ich eksploatację w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta. Warto pamiętać, że rejestratory wymagają okresowych kontroli, które mają na celu sprawdzenie ich sprawności oraz dokładności wykonywanych przez nie pomiarów. Tylko w ten sposób można mieć pewność, że urządzenia działają prawidłowo i spełniają swoją podstawową funkcję – kontrolują temperaturę w samochodowych agregatach chłodniczych.

 

Badania ATP

Klientom Full Cool pomagamy również w przeprowadzeniu badania ATP. ATP to międzynarodowy system regulacji dotyczący transportu żywności wymagającej kontroli temperatury. Badanie to jest niezbędne dla firm działających w branży transportu chłodniczego, gdyż gwarantuje ono, że przewożone produkty są przechowywane i transportowane zgodnie z wymogami sanitarnymi oraz jakościowymi. W ramach badania ATP oceniane są zarówno pojazdy przystosowane do przewozu ładunków chłodniczych, jak i same rejestratory temperatur. Proces badania polega na sprawdzeniu, czy urządzenia spełniają wymagane normy techniczne oraz czy są prawidłowo zamontowane i skonfigurowane. Dodatkowo podczas badania ATP oceniane są również warunki pracy agregatów chłodniczych oraz ich wydajność.

Badania ATM są wykonywane wyłącznie przez uprawnione jednostki, takie jak firma Full Cool. Dzięki temu klienci mogą mieć pewność, że rejestratory temperatur oraz cały system chłodniczy spełniają najwyższe standardy jakości. Tylko wówczas możliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności oraz utrzymanie jej właściwości w czasie transportu.

 

Czym skutkuje brak ważnych badań ATP?

Brak ważnych badań ATP może prowadzić do poważnych konsekwencji dla firm zajmujących się transportem ładunków wymagających kontroli warunków termicznych. Nieważne certyfikaty ATP mogą spowodować nałożenie na przedsiębiorcę wysokiej kary finansowej. Co niemniej ważne, brak aktualnych certyfikatów może pociągnąć za sobą utratę zaufania ze strony klientów oraz partnerów biznesowych, a to w dłuższej perspektywie odbije się negatywnie na renomie firmy. Zachęcamy do tego, by regularnie wykonywać niezbędne badania i przeglądy techniczne, aby nie tylko uniknąć problemów prawnych, ale przede wszystkim utrzymać wysoką jakość świadczonych usług.