F-GAZY DLA KLIENTÓW


F-gazy dla klientów

Rozporządzenie PE i Rady UE NR 517/2017

 

 

Wykonujemy test szczelności potwierdzony certyfikatem personalnym zgodnym z wytycznymi ustawy F-gazowej.

Oznakowujemy i zakładamy książeczkę badania szczelności urządzenia chłodzącego.

 

Agregaty chłodnicze, których układy chłodnicze nie przekraczają określonych ilości czynnika chłodniczego nie muszą mieć prowadzonej Karty Urządzenia i zgodnie z przepisami nie podlegają rejestracji w systemie CRO – maksymalne ilości czynnika w układach chłodniczych:

Nazwa czynnika Ilość
 R – 134a do 3,5 kg
 R – 404a do 1,3 kg
 R – 410a do 2,4 kg
 R – 452a do 2,3kg

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie agregaty chłodnicze, które przekraczają w/w ilości czynnika i w obecnym czasie pozostają w eksploatacji u Operatorów podlegają obowiązkowi założenia Karty Urządzenia i rejestracji w CRO najpóźniej do 30 lipca 2018r.